TEPLOTECHNA Ostrava a.s. - Váš spolehlivý partner

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění staveb v oboru žárotechnika a výškových železobetonových staveb na území České republiky i v zahraničí. Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových perspektivních oblastech pozemního stavitelství a výškových a montovaných staveb. Vznik společnosti se datuje do roku 1951. V roce 1992 byl tehdejší národní podnik transformován na soukromou akciovou společnost. Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání našich zákazníků na základě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how.

Jsme společnost, která staví na bohatých, odborných zkušenostech našich zaměstnanců, špičkovém know-how, výborném technickém vybavení a schopnosti plnit nejnáročnější přání našich zákazníků s přizpůsobením se jejich individuálním požadavkům. Hovoří za nás řada úspěšně provedených prací a spokojenost našich obchodních partnerů.

Společnost v současné době zaměstnává 170 zaměstnanců v hlavní pracovním poměru, z toho cca 42 techniků a 128 zaměstnanců dělnických profesí. V případě realizací větší akcí, společnost dále najímá až 100 dalších zaměstnanců dělnických profesí. Všichni zaměstnanci procházejí pravidelnými školeními, jak technickými, tak profesními.

Pro své zákazníky zajišťujeme:
- kompletní dodávky - od projektové dokumentace po realizaci;
- odborné poradenství;
- trvalý servis.

Základní údaje společnosti

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Šenovská 543/101
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 45193771
DIČ: CZ45193771

ID datové schránky: kh6gmsw

Více zde

 

Výpis z obchodního rejstříku

Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl "B", vložka "358"

Více zde

 

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 - zde ke stažení.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. zde ke stažení (*.PDF). Platnost od 01.09.2016.

Historie společnosti

1951 - Založení společnosti.

1992 - Transformace tehdejší ostravské pobočky národního podniku Teplotechna na soukromou akciovou společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

1997 - Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních věží a stožárů pro mobilní operátory.

2000 - Zavedení a získání certifikátu systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001.

2000 - Obdržení čestného uznání Statutárního města Ostravy v rámci soutěže Podnikatel roku 2000.

2002 - Obdržení titulu nejlepší dodavatel roku 2002 společnosti Vítkovice, a.s. a dceřiných společností Vítkovice Steel a.s. a Osinek a.s.

2003 - Zavedení a získání certifikátu pro systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001.

2004 - Zavedení a získání certifikátu systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.

2004 - Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních stožárů komunikačního systému GSM-R pro SŽDC s.o. a certifikace stožáru jakožto schváleného výrobku pro uplatnění se v podmínkách staveb SŽDC s.o.

2006 - Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů pro elektronický systém výkonového zpoplatnění (dále také ESVZ) pozemních komunikací pro Ředitelství silnic a dálnic (dále také ŘSD).

2010 - Výstavba vlastní linky na výrobu žáruvzdorných prefabrikátů, vývoj vlastních žáruvzdorných hmot TTO CAST, certifikace a zahájení řádné výroby.

2012 - Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů nesoucích zařízení pro provozní informace a proměnné dopravní značení (dále také ZPI+PDZ) pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.