Výběrová řízení

● Jsme specialisté na žárobetonové vyzdívky a železobetonové montované stavby
● Ze zedníka můžete být šamotář i bez praxe, rádi vás na šamotáře zaučíme
● Absolventa průmyslové školy vyškolíme na stavbyvedoucího
● Benefity, odměny, prémie i příspěvky jsou samozřejmostí
● Celoroční práce zaručuje stálý příjem
● Na vybrané profese vyplácíme náborový příspěvek
● Očekáváme aktivní zapojení a kvalitní práci
● Stačí kontaktovat personální útvar a dozvíte se více: 596 225 209, 596 225 219Zedník, šamotář Více zde

StavbyvedoucíVíce zdeSouhlas se zpracováním osobních údajů UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Uchazeč o zaměstnání (Subjekt údajů) zasláním přihlášky elektronickou cestou do výběrového řízení a připojením dalších dokumentů vyjadřuje svůj výslovný souhlas k tomu, aby Zaměstnavatel TEPLOTECHNA Ostrava a.s. (Správce údajů) shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje uvedené v životopise, v přihlášce a dalších přílohách zaslaných uchazečem za účelem účasti ve výběrovém řízení na volné pracovní místo a to po dobu trvání výběrového řízení.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě jejich omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce údajů při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu se zákonem.