Výškové a montované stavby

V oblasti výškových staveb vychází naše zkušenost z výstavby komínů a výškových průmyslových objektů. Zkušenosti taktéž vycházejí z dlouholeté spolupráce s mobilními operátory, kterým jsme od roku 1999 postavili kompletní páteřní síť SDH těžkých věží a většinu lehkých stožárů GSM, při výstavbě jejich mobilní sítě.

Nyní se soustředíme na výstavbu lehkých stožárů GSM, LTE a střešních nástaveb (rooftop) jak pro stávající, tak i pro nové mobilní operátory GSM a LTE na občanských, průmyslových a výškových objektech. Dále realizujeme výstavbu stožárů pro drážní komunikační systém GSM-R, výstavbu silničních portálů pro mýto, dopravní značení, dopravní návěstí a proměnné informační cedule na dálnicích a silnicích I. a II. třídy. Rovněž realizujeme výstavbu rozhleden, vyhlídek, lávek, energo-mostů, mostků a jiných výškových montovaných konstrukcí.

Pro provádění veškerých výškových a montovaných prací jsme vybaveni týmem zkušených odborníků certifikovaných pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, speciálními osobními ochrannými prostředky, speciálním technologickým vybavením, strojním zařízením, posuvným bedněním a závěsnými pracovními plošinami. Pro veškeré činnosti máme zpracovány technologické postupy v souladu s požadavky kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V případě špatně dostupných přístupových poměrů, máme zkušenosti s výstavbou pomocí letecké techniky, případně speciální vojenské ženijní techniky. Těmito způsoby jsme schopni dopravit a postavit stožáry, technologické kontejnery, klimatizační jednotky atd. až do hmotnosti 3 tun v případě letecké montáže a takřka bez omezení v případě ženijní techniky. Ženijní technikou zpravidla překonáváme značné terénní nerovnosti, vodoteče (bez mostů) apod.

Naše projekty

Lehké stožáry GSM, GSM-R, LTE

Společnost provádí výstavbu lehkých železobetonových a ocelových stožárů, navrhovaných standardně pro výšky 15–50 m, pro nesení antén o ploše od 3m2 až do 25m2. Společnost provádí taktéž výstavbu kompletních základnových stanic, tj. stožár, kontejner technologie, oplocení areálu, přípojka NN a příjezdové komunikace. Více zde

Těžké věže MW, GSM

Společnost provádí výstavbu těžkých železobetonových věží pro potřeby přenosových zařízení mobilních operátorů a radiokomunikací, tzv. SDH páteřní trasy. Těžké věže mohou být stavěny až do výšky 70 metrů s nosností až 150m2 antén. Tyto a bývají obvykle doplněny o provozní objekt pro umístění technologie. Více zde

Nástavby GSM

Společnost provádí výstavbu nástaveb na výškové budovy, komíny, vodojemy, rozhledny a věže. Nástavby mohou být určeny jak pro mobilní a radiokomunikační operátory, tak i pro tzv. internetové operátory. Zpravidla se jedná o výrobu a montáž ocelové konstrukce držáků antén, konstrukci pro technologii atd. Více zde

Silniční portály pro mýto

Společnost provádí výstavbu silničních portálů, které slouží pro výběr elektronického mýtného na dálnicích a silnicích I. třídy. Na tyto portály vlastní stavební technické osvědčení a certifikovaný systém řízení výroby. Více zde

Silniční portály pro dopravní značení

Společnost provádí výstavbu silničních portálů, které slouží pro dopravní značení, případně pro liniové řízení dálnic a silnic I. třídy. Na tyto portály vlastní stavební technické osvědčení a certifikovaný systém řízení výroby. Více zde

Rozhledny

Společnost provádí výstavbu lehkých a těžkých rozhleden. Rozhledna nemusí být jen vyhlídkovým bodem, může sloužit i ke sportovním účelům jako např. horolezecká stěna, případně může být začleněna do areálu tzv. lanových center. Více zde

Komíny

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. se řadí od svého založení v roce 1951 k dlouholetým a zkušeným dodavatelům komínů všech typů a výšek v České republice i v zahraničí. Na základě těchto zkušeností je naše společnost schopna provádět výstavbu nových komínů a sanaci stávajících komínů, chladících věží a ostatních železobetonových konstrukcí. Taktéž realizujeme stavebně technické prohlídky (revize) komínů dle ČSN EN 13084-1, čl. 7 a souvisejících norem. Více zde

Izolace

Společnost TEPLOTECHNA OSTRAVA a.s. nabízí v návaznosti na realizace zakázek v energetice a dalších odvětvích komplexní dodávky v oblasti průmyslových izolací. Provádíme kompletní izolace kotlů, potrubí, kouřovodů a dalších tepelných agregátů. Součástí dodávky je návrh provedení, dodávka izolačních materiálů a instalace. Více zde

Speciální technika a postupy

Společnost TEPLOTECHNA OSTRAVA a.s. dokáže realizovat výškové a montované stavby pomocí užití speciální techniky a mechanizace, a za užití specifických technologických postupů. V minulosti již takto realizovala výstavbu stožárů a obdobných konstrukcí za pomocí letecké techniky (helikoptéry), za pomocí vojenské ženijní techniky (automobilový mobilní most), za pomocí těžké i lehké manipulační techniky (převážecí válečky a vozíky), případně za pomocí speciální lesní techniky (oplen, lesní stroje) Více zde