Těžké věže MW, GSM

Společnost nabízí výstavbu těžkých železobetonových montovaných věží. Těžké věže jsou navrhovány jako:
- typ „TTV“ – pro nesení MW a GSM antén o celkové ploše až 150 m2;
- typ „TTV-R“ – rozhledna (rozhledna může rovněž sloužit pro nesení MW a GSM antén).

Těžké věže mohou být stavěny až do výšky 70 metrů a bývají obvykle doplněny o provozní objekt, pro umístění technologie.

Těžká věž TTV

foto_ms_tezka_vez_vez_TTV.jpg, 91kB

Věže mohou být stavěny až do výšky 70 m. Dřík věže je sestaven ze železobetonových skruží nebo je vyroben formou posuvného bednění a průběžného lití betonu. Ze statických důvodů může být dřík věže ztužen pomocí vnějších železobetonových žeber. Věže bývají doplněny o provozní objekt, kde je umístěna technologie. Tento objekt může být osazen v patě věže, nebo se řeší jako samostatně stojící objekt (propojení technologických kabelů přes technologický kanál nebo kabelovou lávku).

Věž je vybavena vnitřními držáky pro uchycení kabelů a výstupním ocelovým žebříkem s bezpečnostní lištou firmy Söll nebo FABA. Uvnitř dříku jsou umístěny ocelové plošiny, které slouží jako odpočívadla a výstupy na venkovní balkóny. Vstup do dříku je přes ocelové dveře umístěné v patě věže. Dříkem věže je rovněž vedena veškerá elektroinstalace a hromosvod. Na věži jsou umístěny ocelové balkóny po cca 5 m kryté pororoštem a konstrukce pro uchycení především parabolických antén. Ty se osazují na svislé trubky umístěné mezi jednotlivými balkóny.

Těžká věž TTV-R

foto_ms_tezka_vez_vez_TTV_R.jpg, 91kB

U varianty "TTV-R" - rozhledna, je výstup pro veřejnost na vyhlídkovou plošinu zajištěn pomocí točitého schodiště, které je vedeno po vnějším obvodu dříku věže a s variantami v opláštění a tvaru dle návrhu architekta.

Přístup na venkovní balkóny je z vnitřních plošin zajištěn ocelovými dveřmi. Všechny ocelové konstrukce jsou žárově zinkovány a opatřeny polyuretanovým nátěrem. Dle požadavku možno věž opatřit překážkovým značením a na vrcholu umístit výstražné osvětlení.

Základy se pod věže navrhují jako železobetonové monolitické patky z betonu C30/37. Jejich rozměry jsou závislé na výšce věže a inženýrsko-geologických podmínkách daného staveniště.

Těžké věže TTV-R jsou umístěny v sekci rozhledny zde.

Naše projekty

Olomouc

Výška věže = 47m. Nosný dřík průměru 2620mm. Rok výstavby 2000. Investor Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Petřvald

Výška věže = 65m. Nosný dřík průměru 2620mm. Rok výstavby 2002. Investor Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Prosenice

Výška věže = 65m. Nosný dřík průměru 2620mm. Rok výstavby 2003. Investor T-Mobile Czech Republic a.s.

Přerov

Výška věže = 50m. Nosný dřík průměru 2620mm. Rok výstavby 2002. Investor Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Kralovice

Výška věže = 65m. Nosný dřík průměru 2620mm. Rok výstavby 2003. Investor Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Červená hora

Výška věže = 50m. Nosný dřík průměru 2620mm. Rok výstavby 2002. Investor T-Mobile Czech Republic a.s.