Žárotechnika

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. provádí dlouhodobě výstavbu, servis a poradenství v oblasti žárotechnických staveb ve všech průmyslových odvětvích. Čerpá tak hlavně ze zkušeností získaných při výstavbě ostravské hutní aglomerace.

V současné době je TEPLOTECHNA Ostrava a.s. největší společností v oblasti výstavby a servisu žárotechnických staveb. Jakožto jediná společnost v ČR, společnost vlastní reference na veškeré typy průmyslových agregátů, ve kterých se vyskytují cihelné, žárobetonové či vláknité vyzdívky. Společnost je schopna realizovat žárotechnické zakázky tzv. na klíč, tj. od projekce po výstavbu, případně realizuje výstavbu na základě projekce či požadavku investora. Při své servisní činnosti společnost využívá nejmodernějších technik diagnostiky, včetně termovize a dokáže tak mapovat stav zařízení mnohem dříve, než dojde k havárii nebo vážnému poškození.

Jako jediná společnost v ČR dokážeme servisovat a realizovat veškeré práce v oblasti vyzdívek v uzavřeném hutním cyklu „koksovny - vysoké pece - ohřívače větru - výroba oceli - sekundární metalurgie - kontilití - tepelné zpracování“.

Naše projekty

Průmysl hutní

Hutní průmysl patří mezi tradiční práce společnosti. Máme bohaté zkušenosti s modernizací vysokých pecí, montáží uhlíkových bloků, případně prováděním torkretu. Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. již realizovala od roku 1951 desítky staveb a oprav vyzdívek vysokých pecí a ohřívačů větru v rámci hutního průmyslu. Více zde

Průmysl výroby stavebních hmot

V rámci průmyslu výroby stavebních hmot, provádí naše společnost tvorbu projektové dokumentace, návrh a dodávky vyzdívkových materiálů, samotnou výstavbu vápenek, cementáren, keramických a sklářských hutí atd. Provádíme taktéž montážní a demontážní práce související s výstavbou a opravami, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Více zde

Průmysl chemický

Společnost realizovala širokou škálu vyzdívek chemických zařízení, kde byly užity různé technologie a aplikace žáruvzdorných materiálů. Nabízíme realizaci vyzdívky chemických a tepelných agregátů, kyselinovzdorných vyzdívek chemických agregátů a průmyslových podlah, poradenskou službu a technickou pomoc. Více zde

Průmysl spalování odpadu

Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. realizovala širokou škálu vyzdívek spalovacích kotlů, kde byly užity různé technologie a aplikace žáruvzdorných materiálů. Předmětem realizací jsou rotační spalovny, spalovny kotlového typu s pohyblivým roštem, malé spalovny HOVAL atd. Více zde

Průmysl energetiky a teplárenství

Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. realizovala širokou škálu vyzdívek spalovacích kotlů, kde byly užity různé technologie a aplikace žáruvzdorných materiálů. Jedná se zpravidla o LCC žárobetony na bázi Al(2)O(3), SiC, pálené tvarové výrobky, dusací hmoty atd. Více zde

Vláknité vyzdívky

Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. vyrábí vlastní bloky, resp. vláknité moduly, které jsou rychle montovatelné. Používáme speciální kotvení vlastní konstrukce ověřené desetiletým provozem. Použití vláknitých vyzdívek je ve všech odvětvích průmyslu, zejména pro periodicky pracující pece s častou změnou teploty. Více zde

Žárobetonové prefabrikáty

Žárobetonové prefabrikáty společnosti TEPLOTECHNA Ostrava jsou od roku 2008 vyráběny na základě vlastních receptur, které vychází z historických zkušeností, nejnovějších poznatků a praktických zkušeností z oblastí tepelného zpracování kovů, spalování dřeva, dřevního odpadu, peletek, uhlí, či spalování komunálního i nebezpeč. odpadu. Více zde

Servis a údržba

Při servisních službách na tepelných agregátech využíváme bohatých zkušeností v kombinaci s moderními diagnostickými metodami a aktuálními technickými poznatky. U zařízení, kde provádíme pravidelný servis, dochází k prodloužení jejich životnosti a úspoře finančních prostředků zákazníka. Nemalým přínosem je garantovaná technická spolehlivost, předcházení mimořádným událostem a okamžité řešení případných technických problémů. Více zde